wydarzenia

2018-06-26 Profesjonalna oferta

2018-06-26 Profesjonalna oferta

Podobnie jak przy bezpośrednim spotkaniu, również w przypadku ofert na zrobienie dobrego wrażenia ma się dosłownie chwilę. A oznacza to, że oferta musi wyglądać tak, by ktokolwiek chciał ją przeczytać. Ściana tekstu, kilkanaście stron… to nie zachęca do czytania. Co

2018-06-20 Reklama na Facebooku

2018-06-20 Reklama na Facebooku

Na Facebook tłok! Jak zaistnieć przy tak ogromnej liczbie komunikatów? Zasięgi organiczne podlegają radykalnym cięciom (aż 30% od sierpnia do listopada 2017 roku!). Brak stosowania promowanych treści to strata wielu potencjalnych klientów. Koniecznie naucz się samodzielnego tworzenia reklam na Facebooku, by niewielkim nakładem kosztów dotrzeć do właściwych osób.

2018-05-23 RODO dla branży medycznej

2018-05-23 RODO dla branży medycznej

Branża medyczna to małe firmy wykonujące działalność leczniczą i około-medyczną, gabinety lekarskie i dentystyczne, sklepy medyczne. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, ze względu na przechowywanie i przetwarzanie wrażliwych danych pacjentów, powinny podjąć szczególne środki ostrożności ustalając politykę bezpieczeństwa danych osobowych. RODO,